inside/outside

mars 5, 2011 § Legg igjen en kommentar

Våren kommer. Vinter: Goodbye. Ser i alle fall slik ut i dag. Sola skinner. Besynderlig hvor enkelt alt framstår da. Så liketil at du tror alt skal gå bra. Det drypper og raser og renner. Det virker som ting er i orden. Ja. Men nei, så kommer du på at snart er det kvelden og natt. Du sier det høyt. Da sier de andre: Slutt! You killer! Jeg sier: Okei, okei, og ser  ut på verden igjen. Den ligger og blinker bedugget og drukken og smiler midt i naturen sin. Pynter med glitter. Tar kveldene som de kommer. Tar kvelden hver eneste dag, sover, våkner igjen, leter ikke, som idioter, etter den endelige løsningen. Som alle vet ikke er evig sommer.

Robert T. O’Meara.

Paul Delvaux, The Window.

virkelig/uvirkelig

februar 24, 2011 § 2 kommentarer

Wolf Suschitzky, East End, London, 1934

Paul Delvaux, The break of Day, 1937

Det virkelige er ikke mer virkelig enn det uvirkelige. Grensen mellom faktisk og forestillingen er flytende, uklar, tilgivende. Det sanne? Kanskje der bilder overlapper hverandre og dybde oppstår. Uendelighet. Udelelig i seg. Udelelig med andre.

Likt for alle til syvende og sist.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with paul delvaux at torunlian.