virkelig/uvirkelig

februar 24, 2011 § 2 kommentarer

Wolf Suschitzky, East End, London, 1934

Paul Delvaux, The break of Day, 1937

Det virkelige er ikke mer virkelig enn det uvirkelige. Grensen mellom faktisk og forestillingen er flytende, uklar, tilgivende. Det sanne? Kanskje der bilder overlapper hverandre og dybde oppstår. Uendelighet. Udelelig i seg. Udelelig med andre.

Likt for alle til syvende og sist.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with virkelig at torunlian.